H3C总代理商,华为代理商欢迎您!

全国咨询服务电话

15378180513 

企业新闻

联系我们

客户至上

成都达锐斯科技有限公司
地址:成都市武候区人民南路4段53号嘉云台丙栋7楼

电话:15378180513

联系人:

邮箱:3511891@qq.com

官网:http://www.cdh3c.com

企业新闻

当前位置: 首页>>企业新闻

H3C商业分销维保价格清单

备件新品加保服务价格
编码 型号定义  新品加保
价格 
 工程服务
技术费 
编码 型号定义  新品加保
价格 
 工程服务
技术费 
0235A0BW RT-MSR900-AC-H3 150 150 0235A22W EWP-WA2110-AG-FIT 90 50
0235A0C1 RT-MSR900-AC-W-H3 150 150 0235A39D EWP-WA2210E-GE 90 50
0235A0BY RT-MSR920-AC-H3 150 150 9801A0CM EWP-WA2620i-AGN  90 50
0235A0C3 RT-MSR920-AC-W-H3 150 150 9801A0FA EWP-WA2620-AGN 90 50
0235A31S RT-MSR2010-AC-H3 150 150 9801A0CK EWP-WA2610i-GN 90 50
0235A31T RT-MSR2010-AC-W-H3 150 150 9801A0F9 EWP-WA2620-AGN-FIT 90 50
0235A28M RT-MSR2020-AC-B-H3 450 300 0235A0UE EWP-WA2110-GN 150 50
0235A28N RT-MSR2021-AC-B-H3 450 300 0235A0UF EWP-WA2110-GN-FIT 150 50
0235A39F RT-MSR3010-AC-H3 450 300 9801A0CP EWP-WA1208E-GNP  150 50
0235A274 RT-MSR3011-AC-H3 450 300 0235A0T4 EWP-WA3620i-AGN 150 50
0235A39K RT-MSR3011E-AC-H3 450 300 0235A0T1 EWP-WA3610i-GN 150 50
0235A39L RT-MSR3011F-AC-H3 450 300 0235A0C8 EWP-WA2610X-GNP 300 100
0235A24Q RT-MSR3016-AC-H3 450 300 0235A0RW EWP-WA2620X-AGNP  300 100
0235A19G RT-MSR3020-AC-H3 600 300 9801A0EF EWP-WA2610X 300 100
0235A19E RT-MSR3040-AC-H3 600 300 9801A0ED EWP-WA2620X 300 100
0235A19F RT-MSR3060-AC-H3 600 300 9801A0EH AM8000 240 300
9801A0DM MSR930-WINET 150 150 0235A0UD EWP-WX3010E-POEP 900 300
9801A0DN MSV50 SSLVPN网关 150 150 0235A0L4 EWP-WX3024E-POEP 900 300
9801A0E0 MSR930-Winet-W 150 150 0235A35J EWP-WX5004-H3/64 900 300
0235A1A2 MSR2600-10-winet 400 300 0231A98V LSWM1WCM20 900 300
0235A1A3 MSR2630-winet 450 300 0235A0LS LS-3100V2-8TP-PWR-EI 300 150
0235A1A4 MSR3610-winet 600 600 0235A0LT LS-3100V2-16TP-PWR-EI 300 150
0235A1A5 MSR3660-winet 600 600 0235A0LU LS-3100V2-26TP-PWR-EI 300 150
9801A0L3 LS-S3110-10TP-SI 130 150 9801A0JD LS- S3110-10TP-PWR 300 150
9801A0L4 LS-S3110-26TP-SI 150 150 9801A0K0 LS-S3110-26TP-PWR 300 150
9801A0L5 LS-S3110-52TP-SI 150 150 9801A0JQ  LS-S5110-10P-PWR 360 300
9801A08H LS-3100-52TP-SI-H3 150 150 9801A0JS  LS-S5110-28P-PWR 360 300
0235A0K5 LS-3100V2-8TP-SI 150 150 0235A0FL LS-5120-9P-HPWR-SI-H3 360 300
0235A0K6 LS-3100V2-16TP-SI 150 150 0235A0E4 LS-5120-28P-HPWR-SI 360 300
0235A0K7 LS-3100V2-26TP-SI 150 150 0235A0E2 LS-5120-28P-PWR-SI 360 300
0235A0S1 LS-3100-26TP-UM 150 150 0235A0FA LS-3100-8TP-PWR-EI-F-H3 300 150
9801A0BV LS-3100-52TP-UM 150 150 0235A0H5 LS-3100-26TP-PWR-EI-D-H3 300 150
0235A0LC LS-3600V2-28TP-SI 450 300 0235A0H6 LS-3100-16TP-PWR-EI-F 300 150
0235A0LB LS-3600V2-52TP-SI 450 300 9801A0KW WA2620-AGN-C 90 50
0235A0L6 LS-3600V2-28TP-EI 450 300 9801A0KX WA2620-AGN-C-FIT 90 50
0235A0L7 LS-3600V2-52TP-EI 450 300 9801A0KM WA2610-GNE 90 50
0235A0LA LS-3600V2-28F-EI 450 300 9801A1KN WA2610-GNE-FIT 90 50
9801A0L0 LS-S5110-10P-SI 250 150 9801A2KK WA2610-GN 90 50
9801A0L1 LS-S5110-28P-SI 300 150 9801A0MM WA2610E-GNE 90 50
9801A0L2 LS-S5110-52P-SI 300 150 9801A0ML WA2610E-GNE-FIT 90 50
0235A0FG LS-5120-9P-SI-H3 300 150 9801A01P SOHO-S1008A-CN 20 100
0235A41S LS-5120-20P-SI-H3 300 150 9801A0B0 SOHO-S1016-CN 30 100
0235A41T LS-5120-28P-SI-H3 300 150 9801A0B2 SOHO-S1016R-CN 30 100
0235A41U LS-5120-52P-SI-H3 300 150 9801A0B1 SOHO-S1024-CN 40 100
0235A0HV LS-5120-28P-LI 300 150 9801A0B3 SOHO-S1024R-CN 50 100
0235A0HW LS-5120-52P-LI 300 150 9801A004 SOHO-S1048-CN 130 100
0235A0X1 LS-5500-24P-WiNet 500 450 0235A005 SOHO-S1026T-CN 50 100
0235A1CM S5500-48P-WiNet 600 450 9801A0AP SMB-S1026E 50 100
0235A1CN S5500-28F-WiNet 600 450 9801A005 SOHO-S1050T-CN 140 100
0235A0WV LS-5120-28P-WiNet 300 300 9801A0BU SMB-S1208D 30 100
0235A1CP S5120-52P-WiNet 300 300 0235A006 SOHO-S1208-CN 50 100
0235A0WU LS-5120-28P-POE-WiNet 450 150 9801A0FB SMB-S1224 80 100
0235A0WT LS-3100V2-26TP-WiNet 150 150 9801A0FC SMB-S1224R 90 100
0235A1CH S3100V2-52TP-WiNet 150 150 9801A0A3 SMB-S1324 100 100
0235A04Q LS-5500-28C-SI 600 600 9801A0BA SMB-S1324F 110 100
0235A04R LS-5500-52C-SI 600 600 9801A10W SMB-S1224E 90 100
0235A317 LS-5500-20TP-SI-H3 600 600 9801A0CG SMB-S1526 70 200
0235A0D1 LS-5500-24P-SI-H3 600 600 9801A06Q SOHO-S1550-CN 200 200
0235A0D2 LS-5500-48P-SI-H3 600 600 9801A06C LS-S2108-CN 60 200
0235A252 LS-5500-28C-EI 1200 600 9801A06N LS-S2126-CN 90 200
0235A24T LS-5500-28F-EI-AC 1200 600 9801A0BB SMB-S2126T 100 200
0235A0H9 LS-5500-34C-HI 1200 1200 9801A10S SMB-S1626 110 200
0235A0XN LS-S5500-34F-HI 1200 1200 9801A0BD SMB-S1626-PWR 270 200
0235A36T LS-5800-32C-H3 2400 1200 9801A10T SMB-S1650 220 200
0235A377 LS-5800-56C-H3 2400 1200 9801A0J7 SMB-S2610 60 200
0235A36V LS-5800-60C-PWR-H3 2400 1200 9801A0J9 SMB-S2626 110 200
0231A2ER AC-PSR300-12A2 150 不涉及 9801A0JB SMB-S2652 230 200
0235A1CJ F100-C-SI 60 100 9801A0J8 SMB-S2610-PWR 130 200
0235A0XE F100-C-AI 80 120 9801A0JA SMB-S2626-PWR 250 200
0235A0VV F100-C-G-AC 80 150 9801A05F LS-S5016P-CN 140 200
0235A0VW F100-S-G-AC 150 250 0235A073 LS-5024P-CN 170 200
0235A1EQ F100-M-SI 180 400 9801A0BG SMB-S5024P-EI 170 200
0235A0VX F100-M-G-AC 270 400 9801A08V LS-S5024E-CN 220 200
0235A1EP F100-A-SI 300 450 9801A08W LS-S5048E-CN 410 200
0235A0VY F100-A-G-AC 420 450 9801A0A4 SMB-S5028 270 200
0235A0W0 F100-E-G-AC 510 500 9801A0BT SMB-S5024F-SI 600 200
0235A1ER F1000-C-SI 540 500 9801A0FD SMB-S5008PV2-EI 100 200
0235A0YC F1000-C-G 690 800 9801A0FE SMB-S5024PV2-EI 170 200
0235A0YD F1000-S-G 840 1000 9801A0FF SMB-S5048PV2-EI 340 200
0235A0YE F1000-A-G 1290 1500 9801A0A6 SMB-ER6300-CN 350 300
0235A0A2 F1000-A-EI 1350 2000 9801A0A5 SMB-ER8300-CN 460 300
0235A0F6 F1000-E-SI 1650 2500 9801A07Q SMB-ER5200-CN 250 300
0235A0XB L1000-A 1290 1500 9801A07L SMB-ER5100-CN 230 300
0235A433  U200-CS 150 250 9801A07N SMB-ER3260-CN 200 300
0235A434  U200-CM 240 320 9801A07S SMB-ER3200-CN 110 300
0235A435  U200-CA 420 450 9801A07T SMB-ER3100-CN 100 300
0150A0A0 T200-S(包含一年特征库升级,一年病毒库升级) 840 1000 9801A0AR SMB-ER2100-CN 60 300
0150A11X T200-M(包含一年特征库升级,一年病毒库升级) 900 1200 9801A0B4 SMB-ER2210C-CN 230 300
9801A0JG EWP-WA2610H-GN 30 50 9801A0HK SMB-ER3108G-CN 130 300
9801A0BH SMB-WB524 30 50 9801A0HL SMB-ER3108GW-CN 140 300
9801A0EJ WAP602n 30 50 9801A07E SOHO-BR104H-CN 30 300
9801A0D4 SOHO-WBR204N-CN 70 300        

友情链接

新华三集团 思科

公司地址

ADDRESS

成都市武候区人民南路4段53号嘉云台丙栋7楼

服务电话

HOTTELEPHONE
  • 15378180513
公司简介
产品展示
H3C交换机
H3C路由器
思科交换机
思科路由器
华为交换机
企业新闻
技术文档
  • 扫一扫,加微信

Copyright © 2023 达锐斯科技 川公网安备 51010802000119号 XML地图

蜀ICP备2020034250号-1 技术支持: 网站模板